ورود به سایت

اصول طراحی اسپرینگ ساپورتها

 

برای اجتناب از سردرگمی، ضروری است که تعریفی از اصطلاح آویز لوله (PIPE HANGER) و ساپورت لوله (PIPE SUPPORT) و تفاوت این دو ارائه گردد.

آویز لوله عموماً به گونه ای است که وزن لوله را از طرف بالا مهار می کند وعضو مهار کننده تحت کشش قرار دارد درحالیکه در پایپ ساپورت عضو مهار کننده لوله در زیر قرار می گیرد و تحت نیروی فشاری است.

طراحی و انتخاب نوع آویز برای لوله ها به یکی از مهمترین مسایل مهندسی پایپینگ در صنایع فرایندی تبدیل شده است . در مواردی که دما و فشار خطوط بالا باشد طراح باید تاثیر نیرو های وارد به استراکچر و تجهیزات شامل نیروی وزن لوله و فیتینگ ها را مورد بررسی قرار دهد.

مهندسانی که در زمینه طراحی ساپورت تخصص دارند روش های خاصی را برای بهبود طراحی پیش می گیرند تا به نتیجه مطلوب و مناسب در طراحی دست یابند . طراحانی که اغلب وقت خود را صرف طراحی ساپورت می کنند معمولاً مجموعه قابل توجهی از منابع و داده های محاسباتی و کاربردی پروژه را جمع آوری می کنند.مقصود از این اطلاعات ، داده هایی است که برای طراحی مورد نیاز است. این اطلاعات شامل متریال لوله ها ، وزن لوله ها ،داده های مربوط میزان انبساط گرمایی و غیره است.

 

مراحل کلی طراحیساپورت فنری برای تمامی مهندسان به شرح زیر می‌باشد :

اولین گام جمع آوری یک رشته از اطلاعات اولیه و مورد نیاز طراحی است.

·        مشخصات آویز

·        یک ست کامل از نقشه های لوله کشی

·        یک ست کامل از نقشه های استراکچر شامل فونداسیون تجهیزات و استراکچر های مربوطه

·        نقشه های مربوط به محل داکت ها ، سینی (tray) سیم های برق ، پمپ ها ، مخازن و غیره

·        اسپک (دفترچه مشخصات) لوله کشی طرح مانند سایز لوله ها ، ضخامت لوله ها و دمای طراحی

·        یک کپی از اسپک عایق ها و چگالی آنها

·        داده های مربوط به شیر ها و اتصالات خاص که شامل وزن آنها نیز باشد

·        میزان مجاز حرکت و نیرویی که میتوان به فلنج تجهیزات وارد آورد

·        نتایج محاسبات مربوط به تنش ، قابلیت انعطاف و قابلیت حرکت مجاز در سیستم های بحرانی مانند خطوط اصلی بخار و گرمکن های اصلی سیستم

 

از این اطلاعات در مراحل بعدی که در زیر آمده است استفاده می شود :

·        تعیین محل آویز لوله

·        میزان بار وارده به آویز

·        تعیین میزان حرکت لوله بر اثر تغییر دما در نقاطی که آویز قرار داده شده

·        انتخاب نوع آویز که میتواند بصورت آویز سلب،ثابت و یا فنری باشد.

·        کنترل فواصل بین اجزای ساپورت و لوله های مجاور، کانال های کابل برق، داکت ها و تجهیزات

گام آخر ازدرجه اهمیت کمتری نسبت به چهارمرحله دیگربرخوردار است. این مرحله از طراحی صرفاً مربوط به جانمایی بر اساس طرح پروژه می باشد. درحالیکه درمراحل یک تا چهار یک روش طراحی خوبمی تواند برای عموم پروژه ها بکار رود.

متخصصین شرکت فن‌آور انرژی راسپینا در تمامی مراحل طراحی و ساخت اسپرینگ ساپورتها در کنار شما هستند.

Constant-Banner

 

 تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت فن آور انرژی راسپینا می باشد.